Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom prowadzimy nabór do klas pierwszych
zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy klasy o następujących rozszerzeniach:

  • klasa z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

- abc grafiki komputerowej (tworzenie filmów, obróbka zdjęć)
- projektowanie stron internetowych
- nauka programowania
- udział w programie i szkoleniach "Mistrzowie kodowania"

  • klasa z rozszerzonym programem zajęć artystycznych

- lekcje rysunku artystycznego i malarstwa pastelowego
- edukacja teatralna

  • klasa z rozszerzonym programem zajęć wychowania fizycznego

- różne dyscypliny sportu: piłka nożna, aerobik i fitness
- zajęcia zdrowego żywienia i gospodarstwa domowego

Ponadto proponujemy:

  • klasę z rozszerzonym programem matematyki i fizyki
  • klasę z rozszerzonym programem języka angielskiego
  • klasę z rozszerzonym programem biologiczno-chemicznym

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.