Organizacja zajęć dodatkowych i konsultacji w roku szkolnym 2017/18 (pobierz pdf)

Organizacja zajęć dodatkowych i konsultacji dla uczniów w roku szkolnym 2017/18
Imię i nazwisko
nauczyciela
Rodzaj zajęć Termin zajęć
Baranowska Monika Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
środa 13:45-14:30
środa 14:35-15:20
Bendryn-Nagórko Justyna Terapia
Szkolne Koło Wolontariatu
poniedziałek 14:35-15:20, środa 14:35-15:20
poniedziałek 15:25-16:10
Cygan Grzegorz Zajęcia wyrównawcze piątek 14:35-15:20
Czubaszek Magdalena Konsultacje
Zajęcia dodatkowe
poniedziałek 14:35-15:20
czwartek 15:25-16:10
Czwołek Katarzyna Zajęcia dodatkowe piątek 15:25-16:10
Gutowski Seweryn Zajęcia dodatkowe poniedziałek 14:35-15:20
Kaczmarczyk Karolina Zajęcia dodatkowe poniedziałek 15:25-16:10
Małachowska Małgorzata Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne
wtorek 14:35-15:20, piątek 14:35-15:20
Muszyńska Kinga Konsultacje
Podstawowe polecenia języka HTML (pobierz pdf)
środa 15:25-16:10
Nowakowska Magda Zajęcia dodatkowe
Konsultacje

środa 14:35-15:20
środa 15:25-16:10

Pawłowski Piotr Szkolny Klub Sportowy  poniedziałek 14:35-15:20
poniedziałek 15:20-16:10
Pruńska-Dylewska Joanna Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
środa 14:35-15:20
środa 15:25-16:10
Roguszewska Małgorzata Konsultacje poniedziałek 14:35-15:20
Ronowska Marzena Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
wtorek 14:35-15:20
wtorek 15:20-16:10
Rydzewska Elżbieta Zajęcia dodatkowe poniedziałek 14:35-15:20
Serocka Marta Koło biblioteczne wtorek 14:35-15:20
Stempa Mirosław Zajęcia dodatkowe poniedziałek 14:35-15:20
Surowiec Małgorzata Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
poniedziałek 15:25-16:10
piątek 14:35-15:20
Tamkun-Pawłowska Małgorzata Szkolny Klub Sportowy wtorek 14:35-15:20
wtorek 15:25-16:10
Uroda Patryk Szkolny Klub Sportowy środa 15:25-16:10
Wolanowska Aleksandra Zajęcia dodatkowe
Zajęcia wyrównawcze
środa 13:45-14:30
środa 14:35-15:20