Świetlica szkolna udostępniona jest ogółowi naszych gimnazjalistów. Podział czasu pracy pozwala na zapewnienie wychowankom naszej szkoły stałej opieki, warunków do przygotowania do zajęć lekcyjnych i pomoc ze strony nauczycieli - wychowawców świetlicy w przypadku pojawienia się problemów.

Działania wychowawców są nastawione na realizację priorytetów szkoły i realizację zadań wytyczonych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki szkoły.

Świetlica szkolna realizuje zadania:

  • opiekuńczo-wychowawcze (niwelowanie problemów edukacyjnych, szkolnych, środowiskowych uczniów),
  • zajęcia wychowawcze ukierunkowane na potrzeby i problemy wychowawcze gimnazjalistów,
  • umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez organizowanie szeregu konkursów wiedzy i konkursów plastycznych oraz imprez okolicznościowych, których przygotowaniem i przebiegiem zajmują się uczniowie pod kierunkiem wychowawców świetlicy.

A) Każdego roku szkolnego przeprowadzamy Wyboru Samorządu Uczniowskiego i wybór opiekuna SU, rzecznika praw ucznia - gdzie udział bierze cała społeczność uczniowska.

B) Cykliczne Turnieje Szachowe i Warcabowe.

C) Zajęcia plastyczne np. kartki świąteczne, które są prezentowane na mini-aukcjach w czasie szkolnych zebrań z rodzicami.

D) Konkursy literackie we współpracy ze szkolna biblioteką.

E) Programy artystyczne prezentowane na szkolnych uroczystościach o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej oraz szereg innych zajęć, w których uczestniczyć może każdy uczeń w zależności od swoich zainteresowań.

Uczestników konkursów zawsze nagradzamy pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

Tu miło, pożytecznie, w przyjaznej atmosferze możesz spędzić czas wolny!

Zapraszamy!