Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/18
Poniedziałek   11:00 - 14:30
Wtorek   8:00 - 12:00
środa   9:50 - 10:35, 11:00 - 13:30
Czwartek   9:00 - 12:00
Piątek   8:00 - 8:45, 10:30 - 12:30

Świetlica szkolna udostępniona jest ogółowi naszych gimnazjalistów. Podział czasu pracy pozwala na zapewnienie wychowankom naszej szkoły stałej opieki, warunków do przygotowania do zajęć lekcyjnych i pomoc ze strony nauczycieli - wychowawców świetlicy w przypadku pojawienia się problemów.