Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/18
Poniedziałek   10:00 - 13:30
Wtorek   10:00 - 13:30
środa   8:00 - 10:00
Czwartek   8:00 - 10:00
Piątek   10:00 - 12:50

Świetlica szkolna udostępniona jest ogółowi naszych gimnazjalistów. Podział czasu pracy pozwala na zapewnienie wychowankom naszej szkoły stałej opieki, warunków do przygotowania do zajęć lekcyjnych i pomoc ze strony nauczycieli - wychowawców świetlicy w przypadku pojawienia się problemów.