Godziny pracy pedagoga szkolnego - rok szkolny 2017/2018
 Małgorzata MałachowskaJustyna Bendryn-Nagórko
Poniedziałek 8:00 - 12:30 -
Wtorek 12:00 - 14:30 -
Środa 8:00 - 13:00 -
Czwartek 8:00 - 12:30

12:00 - 13:30

Piątek 11:00 - 14:30 8:00 - 10:30

 

Terapia pedagogiczna

poniedziałek godz. 14:30 - 15:30

środa godz. 14:30 - 15:30

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

wtorek godz. 14:30 - 15:30

piątek godz. 14:30 - 15:30