Zdjęcie szkolnych laureatów

Błażej Stelmarski w edukacji gimnazjalnej został laureatem Wojewódzkich Kuratoryjnych Konkursów aż z 4 przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz historii.

Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowały: polonistka A. Wolanowska, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie J. Sulkowska, nauczycielka geografii A. Sokalska. Błażej z historii uplasował się na 1. miejscu w województwie w ubiegłym roku szkolnym, będąc uczniem J. Piotrowskiej.

Paweł Bukowski również odniósł sukces, został finalistą w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego, a przygotowywał się pod kierunkiem anglistki Marty Limanowskiej.

Tym samym chłopcy znaleźli się w prestiżowym gronie uczniów wyróżniających się rozległą wiedzą w dziedzinie ww. przedmiotów. Należy podkreślić, iż takie konkursy organizowane są z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych. Wymagają one od nich wytężonej pracy i nabycia wiedzy znacznie wykraczającej poza program nauczania realizowany na poziomie gimnazjalnym. Konkurs sprawdza również umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania zawiłych zadań problemowych.

Wyniki naszych gimnazjalistów są dowodem na to, iż wytężona praca i zaangażowanie są drogą do sukcesu. Gratulujemy serdecznie uczniom, rodzicom, nauczycielkom; życzymy Błażejowi oraz Pawłowi dalszych sukcesów i rozwijania pasji humanistycznych i językowych.