Najwyższy wynik z testu otrzymali uczniowie:

  • Część humanistyczna – język polski:

Klasa III a – Dominika Świokło, Agnieszka Węgrowska 62%

Klasa III b – Karolina Galek 92 %

Damian Głowacki 87%

Aleksandra Kaluta 79%

Szymon Zieniewicz 76%

Klasa III c – Natalia Romanowicz 88%

Bartosz Beksa, Paweł Bukowski 82%

Piotr Pawelec 79%

Andrzej Maciejewski 76%

Klasa III d – Anita Gajda 90%

Marcin Brzozowski 81%, Karolina Pietrukowska 71%

  • Historia i wiedza o społeczeństwie:

Klasa III b – Aleksandra Kaluta – 90%

Szymon Zieniewicz 70%

Klasa III c – Bartosz Beksa 83%

Paweł Bukowski, Jakub Rackiewicz 80%

Natalia Romanowicz 77%

Klasa III d – Marcin Brzozowski 77%

  • Część matematyczna:

Klasa III c – Paweł Bukowski, Błażej Stelmarski 76%

Klasa III d – Anita Gajda 72%

  • Część przyrodnicza:

Klasa III a – Rafał Adamicki 65%

Klasa III c – Bartosz Beksa 83%

Błażej Stelmarski 76%

Paweł Bukowski 65%

Klasa III d – Marcin Brzozowski 65%

  • Język angielski – poziom podstawowy:

Klasa III b – Damian Głowacki 98%

Klasa III c – Błażej Stelmarski 95%

  • Język angielski – poziom rozszerzony:

Klasa III c – Paweł Bukowski 98%

Klasa III d – Anita Gajda 98%

  • Język niemiecki – poziom podstawowy:

Klasa III b – Natalia Kędzierska 60%