Grono pedagogiczne w Gimnazjum nr 1
Przedmiot Imię i Nazwisko nauczyciela
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Karolina Kaczmarczyk
Język polski Monika Baranowska
Język angielski Karolina Kaczmarczyk
Język niemiecki

Marzena Ronowska

Matematyka Magdalena Nowakowska
Fizyka Mirosław Stempa
Chemia Katarzyna Kołodziejska
Historia Monika Baranowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Pruńska-Dylewska
Geografia Małgorzata Roguszewska
Biologia Irena Trzcińska
Informatyka Kinga Muszyńska
Plastyka Elżbieta Rydzewska
Muzyka Agnieszka Popek
Edukacja dla bezpieczeństwa Seweryn Gutowski
Religia Katarzyna Czwołek
Wychowanie fizyczne Małgorzata Tamkun-Pawłowska
Piotr Pawłowski
Pedagog szkolny Małgorzata Małachowska

klasa III A - Marzena Ronowska

klasa III B - Monika Baranowska

klasa III C - Magdalena Nowakowska