Grono pedagogiczne w Gimnazjum nr 1
PrzedmiotImię i Nazwisko nauczyciela
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Marek Czapliński
Język polski Monika Baranowska
Aleksandra Wolanowska
Język angielski Karolina Kaczmarczyk
Język niemiecki

Marzena Ronowska

Matematyka Magdalena Nowakowska
Fizyka Mirosław Stempa
Chemia Magdalena Czubaszek
Historia Monika Baranowska
Joanna Pruńska-Dylewska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Pruńska-Dylewska
Geografia Małgorzata Roguszewska
Grzegorz Cygan
Biologia Małgorzata Surowiec
Informatyka Kinga Muszyńska
Zajęcia artystyczne/Plastyka Joanna Pruńska-Dylewska
Muzyka Mateusz Kotwica
Technika Joanna Pruńska-Dylewska
Edukacja dla bezpieczeństwa Seweryn Gutowski
Religia Katarzyna Czwołek
Wychowanie fizyczne Małgorzata Tamkun-Pawłowska
Piotr Pawłowski
Patryk Uroda
Wychowanie do życia w rodzinie Justyna Bendryn-Nagórko
Nauczyciel świetlicy Justyna Bendryn-Nagórko
Pedagog szkolny Małgorzata Małachowska
Justyna Bendryn-Nagórko
Biblioteka szkolna Marta Serocka

klasa II A - Magdalena Czubaszek

klasa II B - Aleksandra Wolanowska

klasa II C - Justyna Bendryn-Nagórko

klasa III A - Monika Baranowska

klasa III C - Marzena Ronowska

klasa III D - Magdalena Nowakowska