Zdjęcie uczennic robiących doświadczenie chemiczne

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 w Braniewie realizowana jest innowacja „Chemia w ciekawych eksperymentach”. Jest to innowacja organizacyjno – metodyczna.

Działaniem naukowym objęta została klasa IId, w której zostały utworzone dwa 10-osobowe zespoły problemowe. Uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych z chemii realizują przydzielone zadania laboratoryjne i naukowe. W ramach współpracy szkoły z instytucjami dydaktyczno-wychowawczymi w zakresie wspierania rozwoju uczniów, Gimnazjum nr 1 w Braniewie podjęło współpracę z Elbląskim Parkiem Technologicznym.

Autorem i realizatorem niniejszej inicjatywy jest nauczycielka chemii Magdalena Czubaszek.

Proponowana innowacja pedagogiczna jest zwieńczeniem wieloletniej tradycji pokazów ciekawych eksperymentów chemicznych organizowanych w Gimnazjum nr 1. Efektowne doświadczenia fascynują zarówno uczniów naszej szkoły, jak i kandydatów odwiedzających naszą placówkę na Dzień Otwarty.

Innowacja służy podniesieniu skuteczności kształcenia w gimnazjum, w ramach którego uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego eksperymentowania. Szkoła w ten sposób zapewnia uczniom możliwość samodzielnej pracy laboratoryjnej, analizy wykonanych doświadczeń oraz kształci umiejętność poprawnej interpretacji wyników przeprowadzonych eksperymentów i umiejętność prawidłowego wnioskowania.

Magdalena Czubaszek