Jakub Gajda  - uczeń kl. III D Gimnazjum nr 1 w Braniewie - został laureatem konkursu z fizyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do konkursu przygotowywał go nauczyciel mgr Mirosław Stempa.
Konkurs obejmował 2 etapy: szkolny, wojewódzki. Na każdym z nich Jakub wykazał się wnikliwą znajomością treści fizycznych, zajmując jednocześnie coraz wyższe miejsce, aż do sięgnięcia po zaszczytny tytuł laureata.
Odniesiony przez Jakuba sukces to nagroda za wytrwałą pracę i żmudne rozwiązywanie "stosu" różnorodnych testów - zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i maturalnym oraz dociekliwa analiza wielu zjawisk poszerzających wiadomości i umiejętności.
Tytuł laureata zwalnia Jakuba z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej, dając mu maksymalną liczbę punktów, ocenę celującą z przedmiotu i pierwszeństwo przyjęcia do wybranej szkoły.
Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.