Jakub Gajda  - uczeń kl. III D Gimnazjum nr 1 w Braniewie - został laureatem konkursu z fizyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do konkursu przygotowywał go nauczyciel mgr Mirosław Stempa.
Konkurs obejmował 2 etapy: szkolny, wojewódzki. Na każdym z nich Jakub wykazał się wnikliwą znajomością treści fizycznych, zajmując jednocześnie coraz wyższe miejsce, aż do sięgnięcia po zaszczytny tytuł laureata.
Odniesiony przez Jakuba sukces to nagroda za wytrwałą pracę i żmudne rozwiązywanie "stosu" różnorodnych testów - zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i maturalnym oraz dociekliwa analiza wielu zjawisk poszerzających wiadomości i umiejętności.
Tytuł laureata zwalnia Jakuba z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej, dając mu maksymalną liczbę punktów, ocenę celującą z przedmiotu i pierwszeństwo przyjęcia do wybranej szkoły.
Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jak co roku w Gimnazjum nr 1 w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu podjęto różnorodne działania mające na celu zapoznanie uczniów z tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu.

W lutym i marcu przeprowadzone zostały lekcje informatyki, godziny wychowawcze na tematy związane z cyberprzemocą, uzależnieniami behawioralnymi, netykietą oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.“

Dnia 22.12.2017 roku w niezwykle radosnej i świątecznej atmosferze uczniowie pod opieką p. Katarzyny Czwołek, p. Moniki Baranowskiej i p. Magdaleny Nowakowskiej wystawili dla całej społeczności naszego gimnazjum Przedstawienie Wigilijne o narodzinach Zbawiciela Jezusa Chrystusa.