Plakat Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Nasi wolontariusze jak zwykle chętnie wsparli akcję Wielkanocnej Zbiórki Żywności, myśląc o najbardziej ubogich i potrzebujących wsparcia. Liczna grupa wolontariuszy - 31 osób zabezpieczała zbiórkę w dniach 11-13 marca 2016 na terenie naszego miasta w przydzielonych sklepach i marketach. Kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć - brawo młodzi!

Pokaz pierwszej pomocy

Dnia 21 marca 2016 gimnazjaliści klas pierwszych i drugich uczestniczyli w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie przeprowadzili - pan Sewery Gutowski prowadzący w naszej szkole edukację dla bezpieczeństwa i pan Michał Horak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Zdjęcie plakatów promujących święto matematyki

17 marca 2016 w całym kraju odbyła się kolejna edycja międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym dniu w Gimnazjum nr 1 w Braniewie po raz kolejny zorganizowano Święto Matematyki. Miłośnicy matematyki z Gimnazjum nr 1 zorganizowali Piknik Matematyczny, na który zaprosili swoich młodszych kolegów z Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 6.

Zdjęcie z wieczorku czytelniczego

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umbero Eco

W ramach ogólnopolskiej akcji wspieranej przez MEN 15 marca w Gimnazjum nr 1 odbył się wieczorek czytelniczy – sztandarowe założenie szkolnego programu czytelniczego, mającego na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży.

Gimnazjaliści w czasie wykładu na temat bezpieczeństwa w Internecie

17 marca uczniowie klasy I A z wychowawczynią, p. K.Sobczak, udali się do BCK-a, gdzie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Tydzień w Internecie”. Gimnazjaliści obejrzeli film pt. „Na zawsze” pokazujący skutki lekkomyślnego i nieprzemyślanego korzystania z portali społecznościowych. Młodzież spotkała się również ze st. aspirantem, p. K.Zalewskim, który przybliżył tematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie.

Zdjęcie zespołu dziewcząt z Gimnazjum nr 1

W styczniu 2016 r., jak co roku, w Gimnazjum nr 1 rozegrane zostały mistrzostwa w halowej piłce nożnej. Turnieje te już od dawna zapisane są w kalendarzu imprez sportowych naszego powiatu.

Uczestniczki konkursu

Dla upamiętnienia 70. rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w 1917 r. - 140. rocznicy urodzin, Czytelnia dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zorganizowała konkurs pt. "Feliks Nowowiejski - kompozytor z Barczewa na Warmii".
W konkursie wzięli udział również uczniowie naszego Gimnazjum, opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała p. Katarzyny Terebieniec.