Portret Sienkiewicza

W tym roku przypada 170. rocznica urodzin, 100. rocznica śmierci oraz 50. rocznica utworzenia muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla. W związku z tymi wydarzeniami chcemy zachęcić uczniów naszej szkoły do sięgnięcia po książki tego pisarza, bo, jak mawiał Sienkiewicz: „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”.

Ekslibris biblioteki szkolnej

W kwietniu, w czasie zajęć bibliotecznych uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością i talentem artystycznym. Gimnazjaliści mieli za zadanie zaprojektować ekslibris biblioteki szkolnej.

Uczniowie w parku astronomicznym

„A cóż piękniejszego nad niebo...”

Mikołaj Kopernik

26 kwietnia odbyła się wycieczka edukacyjna, w której wzięli udział uczniowie klasy Id. Cykl warsztatów edukacyjnych uczniowie z klasy matematyczno-fizycznej rozpoczęli od wizyty w parku astronomicznym we Fromborku. Zapoznali się z przyrządami i metodami obserwacji ciał niebieskich od XVI do XX wieku: od lunety Galileusza do teleskopu Kordylewskiego.

Plansza - śwęto konstytucji

29 kwietnia 2016 r. w naszej szkole uczciliśmy uroczystym apelem 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczennica wrzucająca głos do urny

W kwietniu uczniowie Gimnazjum nr 1 w Braniewie mieli okazję wziąć udział w drugiej edycji Wyborów Książek.

Logo konkursu

"Idziemy nie w przeszłość, ale w przyszłość, czerpiąc jednak obficie z tego źródła, które otworzyło się dla nas tutaj, na ziemi gnieźnieńskiej przed 1050 laty. Chcemy, aby ta przyszłość owocowała ku przyszłości. Weźmijcie Ducha Świętego".

Zdjęcie prowadzącego koncert

26 kwietnia gimnazjaliści uczestniczyli w kolejnej "muzycznej podróży". Tym razem przenieśliśmy się w początek lat pięćdziesiątych, kiedy ma swoje początki muzyka reggae - lubiana i znana przez młodzież.