W roku szkolnym 2011/2012 działały w naszej szkole cztery Szkolne Koła Naukowe. Dwa z nich realizowane były z biologii, pozostałe dwa z chemii. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: Id, Ie, IIb, IId.

CHEMIA - EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE

Zajęcia Szkolnych Kół Naukowych odbywały się w środy. Uczniowie klas II poznawali sposoby badania odczynu produktów używanych w życiu codziennym. W doświadczeniach korzystali ze wskaźników laboratoryjnych oraz wskaźników naturalnych. Samodzielnie eksperymentując, sprawdzali, czy gaz powstający po spaleniu siarki rozpuszcza się w wodzie, czy istnieją metale, które rozpuszczają się w wodzie. Swą pracę uczniowie utrwalali w części teoretycznej spotkań, polegającej na przygotowaniu powtórzenia wiadomości z badanego działu oraz skonstruowanie sprawdzianu wiadomości. Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość praktycznego obcowania z efektowną chemią. Na zajęciach obserwowali efektowne spalanie butanu. Samodzielnie wywoływali ducha w butelce oraz wykrywali białko. Przygotowując sprawdzian z równań reakcji chemicznych mieli możliwość utrwalenia trudnych zagadnień z lekcji chemii. Uczniowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie przeprowadzanymi doświadczeniami. Bardzo podobały im się wybrane eksperymenty, ze względu na ciekawe i zaskakujące efekty. Na pokazie doświadczeń, uczniowie swą uwagę głównie skupiają na efekcie Eureki, na zajęciach SKN uczą się w praktyce zasad zachowania bezpieczeństwa, mają również możliwość analizy merytorycznej - wykonania odpowiedniego rysunku eksperymentu, sformułowania wniosku oraz podjęcia próby napisania równania zachodzącej reakcji chemicznej. Dzięki takiemu połączeniu praktyki i teorii uczniowie mają bardzo dobrą okazję na utrwalenie i zastosowanie zdobytej na lekcji wiedzy.

Forma prowadzonych zajęć jest bardzo atrakcyjna dla uczniów, nawet tych, którzy mają bardzo duże trudności w nauce. Uczniowie podczas pracy na SKN mają możliwość nabrania dobrych nawyków i biegłości w obcowaniu ze sprzętem laboratoryjnym i metodą eksperymentu. Dzięki aktywnej pracy oraz konieczności analizowania jej wyników, świetnie utrwalają zdobyte wiadomości.

Magdalena Czubaszek

BIOLOGIA - EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE

W ramach projektu Akademia Uczniowska z uczniami kl. Ie utworzyłam Szkolne Koło Naukowe. Są to uczniowie z różnymi umiejętnościami i stylami pracy. W I i II semestrze pracowały grupy 12 osobowe. Na zajęciach SKN-u uczniowie przygotowują i przeprowadzają eksperymenty, doświadczenia, obserwacje mikroskopowe oraz zajęcia z pytaniem problemowym. W ramach wzajemnego nauczania układają testy, krzyżówki, gry edukacyjne. Prowadzą hodowlę pantofelka, ryb akwariowych i kijanek. Obowiązkiem każdej grupy jest prowadzenie dziennika laboratoryjnego i kart pracy. Swoje doświadczenia prezentują podczas zajęć lekcyjnych, tłumacząc koleżankom i kolegom zasady pracy eksperymentalnej, ugruntowując swoją wiedzę.

Zajęcia prowadzone są w określonych modułach. W tym roku szkolnym zajęcia obejmowały między innymi następujące tematy:

  1. Czy wszystkie komórki roślinne posiadają chloroplasty?
  2. Jak światło i dwutlenek węgla wpływa na intensywność fotosyntezy?
  3. Jakie czynniki są niezbędne do kiełkowania nasion?
  4. Jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi?
  5. Dlaczego na świecie jest coraz więcej odpadów?

Praca w zespole umożliwia uczniom zdobycie umiejętności prowadzenia dialogu, dochodzenia do kompromisu, odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, argumentacji swoich poglądów i uwzględniania opinii innych. Te kluczowe umiejętności potrzebne będą gimnazjalistom w dalszej nauce i przyszłej pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w środę w godz. 13.30 - 14.40

Lucyna Zakrzewska

WYCIECZKA UCZNIOWSKA

W dniu 5 czerwca 2012r. (w ramach Akademii Uczniowskiej) odbyła się wycieczka edukacyjna do Gdańska i Gdyni. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy IId, IIb i Ie.

W Centrum Hewelianum uczniowie mieli możliwość poznania zalet ekologicznych źródeł energii. Poznali doświadczenia, które prezentują odnawialne źródła energii oraz produkcję energii z wody za pomocą zjawiska elektrolizy oraz ogniw paliwowych. Zwiedzając wystawę interaktywną "Energia, Niebo i Słońce" w praktyczny sposób poznawali różne źródła energii oraz ich przemiany. Poznawali elementy astronomii i optyki poprzez samodzielne doświadczenia z eksponatami.

W Akwarium Gdyńskim uczniowie poznali środowisko życia koralowców rafotwórczych oraz niektóre ich rodzaje. W trakcie zajęć wypełniając materiały edukacyjne mieli możliwość bieżącego utrwalenia zdobytych wiadomości.

Magdalena Czubaszek