Uczniowie naszego gimnazjum od września 2010 rozpoczęli realizację programu Akademia uczniowska. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wprowadzający do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metody pomagające rozwijać kompetencje kluczowe uczniów.

Uczniowie biorą udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wykorzystujących efektywne metody rozwijania kompetencji kluczowych.

Akademia uczniowska to finansowany ze środków unijnych program rozwijający krytyczne myślenie, kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość i umiejętność uczenia się. W ramach zajęć lekcyjnych oraz Szkolnych Kół Naukowych gimnazjaliści prowadzą obserwacje i eksperymenty związane z programem nauczania oraz realizują projekty samodzielnego uczenia swoich kolegów i koleżanek. Wprowadzają w życie zasadę, że najwięcej nauczysz się ucząc innych. Korzystając z własnej kreatywności na podstawie eksperymentów, mają możliwość odkrycia kluczowych zagadnień z fizyki, chemii, biologii i matematyki.

Realizacja programu daje naszym uczniom szansę na radość uczenia się, ciekawe odkrycia, przyjaźnie oparte na wspólnej pasji, podniesienie poczucia własnej wartości.