Wędrując szlakiem kopernikowskim, biegnącym wzdłuż rzeki Pasłęki do Braniewa a dalej do Fromborka i Elbląga w okolicy Jez. Pierzchalskiego można znaleźć się na ścieżce przyrodniczo-leśnej. Na trasie ścieżki długości 2,5 km umieszczono szereg tablic informacyjnych oraz eksponatów o tematyce związanej z lasem, ochroną przyrody i ekologią. Jest to wymarzone miejsce dla pieszych i rowerowych wycieczek, dla miłośników przyrody i tych co poszukują wytchnienia od ulicznego zgiełku i codziennego pośpiechu. Dla młodzieży jest wspaniałym punktem i doskonałą bazą do zajęć terenowych i warsztatów ekologicznych.

Zajęcia terenowe pod hasłem "Bliżej Natury".

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie zajęć lekcyjnych w terenie. W październiku 2001 r. wszyscy uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 w Braniewie wzięli czynny udział w zajęciach w "Zielonej szkole" na ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Zaporowo. Zajęcia przebiegały pod hasłem "Bliżej natury". Wyjazd do "Zielonej szkoły" został dofinansowany przez Centrum Edukacji w Elblągu. Propozycje zajęć były ujęte w formie ćwiczeń, obserwacji i zabaw co zachęcało do zdobycia doświadczenia przyrodniczego i zafascynowania uczniów otaczającą ich rzeczywistością. Bezpośredni kontakt z przyrodą przyczynił się do lepszego jej poznania i głębszego zrozumienia związku człowieka z otaczającą go naturą. Uczniowie dokonali analizy florystycznej otoczenia nazywając i ucząc się nazywać różne gatunki roślin i zwierząt. Przeprowadzono również zajęcia integrujące zagadnienia ekologiczne z językiem polskim, historią, geografią, matematyką, chemią. Zajęcia plastyczne przybrały formę pleneru malarskiego, jak również stały się sprawdzianem z wrażliwości na piękno natury podczas poszukiwania jak najciekawszej "Rzeźby Lasu"-suchej gałązki, kamienia kawałka kory czy korzenia.

Impreza Ekologiczna "Bliżej Natury"

Impreza ta była podsumowaniem październikowych wyjazdów do Zaporowa i została zorganizowana w atmosferze babiego lata, jesiennych bukietów pośród piękna naturalnych rzeźb leśnych i "pajęczyn - olbrzymów" tkanych przez uczestników koła plastycznego. W interesujący sposób przybliżyła problemy dzisiejszej przyrody. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

 • Teresa i Andrzej Walos - Nadleśnictwo Zaporowo
 • Marek Maludziński - pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty
 • Jerzy Butkiewicz - przedstawiciel U.M. ds. promocji miasta
 • Irena Czcińska z uczniami-Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Las jest przykładem systemu o złożonej wielowarstwowej strukturze. W każdej warstwie żyją określone zwierzęta. Roślinność jest dla nich pożywieniem, miejscem do zakładania gniazd, daje też schronienie. Zależność między producentami, konsumentami a reducentami przedstawili uczniowie kl. IIe.

Nieodłącznym elementem lasu są drzewa, które były uważane za symbol życia. Fascynowały ludzi od dawna. Wierzono, że kryje się w nich tajemna i uzdrowicielska siła. Uczniowie zaprezentowali jaką moc mają drzewa w obrzędach magicznych.

I tak np.

 • Topola - pod wpływem zapachu topolowego dymu ludzie stają się spokojni do zwierzeń
 • Lipa - uważane jest za drzewo przynoszące spokój i ukojenie, lipę powinny zasadzić przed swoim domem osoby nerwowe i nadpobudliwe.
 • Wierzba - połknięcie w czsie Wielkanocy "kotka" zerwanego z palemki ma zapewnić zdrowie przez cały rok.
 • Brzoza - pęk brzozowych gałązek, zawieszony nad drzwiami domu, ma uchronić przed uderzeniem pioruna.
 • Sosna - garść igieł sosnowych umieszczonych pod poduszką ma zapewnić spokojny i długi sen.

Centralną częścią uroczystości było odczytanie "Regulaminu przyjaciela przyrody", który uczniowie opracowali podczas zajęć w lesie.

Regulamin "Przyjaciela przyrody"

 1. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody i jej wnikliwymi obserwatorami.
 2. Dbamy, by nasze środowisko było czyste, zdrowe i coraz piękniejsze.
 3. Jesteśmy spostrzegawczy, wytrwali i odważni.
 4. Poznajemy świat roślin i zwierząt w terenie, który odwiedziliśmy.
 5. Odnaleźliśmy piękne zakątki, w których dzieci i dorośli mogą mile spędzać swój wolny czas. Utrwaliliśmy ich piękno.
 6. Rozumiemy i potrafimy wyjaśnić, dlaczego wszystkie rośliny i zwierzęta są sobie potrzebne i co one znaczą dla ludzi.
 7. Wiemy, dlaczego zakłada się tereny chronione.
 8. Wiemy, co to jest szlak turystyczny w jakim celu jest on tworzony; potrafimy orientować się w terenie według tych oznaczeń.
 9. Potrafimy odczytywać niektóre sygnały przyrody, np. oznaki pogody i niepogody.
 10. Umiemy rozpoznawać różnymi zmysłami naszych przyjaciół w lesie, a niektórych odnaleźć po ich cechach charakterystycznych.
 11. Nigdy nie niszczymy nawet tego, co wydaje się nam w przyrodzie niepotrzebne, czy nawet nieprzyjazne.
 12. Potrafimy właściwie zachować się podczas wycieczki, zatrzeć ślady swojego pobytu w terenie bez szkody dla otoczenia.

Jedną z form edukacji ekologicznej jest eko-poezja. Zaprezentowano cykl wierszy poświęconych przyrodzie. Uczniowie kl. I h za pomocą mimiki twarzy i gestów przedstawili zachowanie Bożka Pana, którego spotkali w Zaporowie. Zajęcia w lesie to dobry sposób, by dostrzec procesy geologiczne, które utworzyły tak piękne krajobrazy w okolicy Jez. Pierzchalskiego. Uczniowie kl. III f przy pomocy odpowiednich eksponatów przedstawili je. Ekologią na wesoło w postaci satyr została zakończona część artystyczna.

Eko-satyry

Tabela - Eko-satyry
Teoria i praktykaRefleksje GrzybiarzaWymiana!
W teorii - każdemu bliska
Ochrona środowiska.
A co praktyka wskazuje?
- Jeden chroni, a stu truje.
Oto, co wynika
Z obserwacji mej;
Im dalej w las, tym więcej nas,
A grzybów coraz mniej.
Las nam daje grzybów
Pełne pojemniki
Za puszki, butelki,
Papiery, śmietniki...

Podczas imprezy został przeprowadzony konkurs pomiędzy reprezentantami klas I, II, III ze znajomości wiedzy zdobytej na zajęciach w Zaporowie.

Uczniowie mieli do wykonania następujące zadania:

 1. Rozpoznanie owadów, liści drzew i krzewów oraz ich owoców i kory.
 2. Układanie sieci pokarmowych.
 3. Rozwiązanie krzyżówki - Zagadnienia dotyczyły ścieżki ekologicznej.
 4. Określanie zastosowania drewna.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejszy jesienny bukiet" zorganizowany przez Lucynę Zakrzewską oraz konkurs plastyczny zorganizowany przez Elżbietę Rydzewską pt. "Jesteśmy drzewami". Na zakończenie podziękowano zaproszonym gościom za przybycie a na pamiątkę spotkania każdy z zaproszonych otrzymał niewielki pejzaż plastyczny zamknięty w formie karty ozdobnej(autorstwa E.Rydzewskiej). Organizatorami zajęć terenowych i imprezy ekologicznej były: Marzena Antonowicz i Lucyna Zakrzewska.