W roku szkolnym 2011/2012 działały w naszej szkole cztery Szkolne Koła Naukowe. Dwa z nich realizowane były z biologii, pozostałe dwa z chemii. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: Id, Ie, IIb, IId.

Uczniowie naszego gimnazjum od września 2010 rozpoczęli realizację programu Akademia uczniowska. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wprowadzający do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metody pomagające rozwijać kompetencje kluczowe uczniów.

Uczniowie naszego gimnazjum rozpoczęli realizację programu "Szkoła globalna", Polskiej Akcji Humanitarnej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Od 5 marca 2009r. Gimnazjaliści poszerzają swoją wiedzę o współczesnym świecie. Poznają kraje bogatej Północy i biednego Południa, w ramach pierwszego kroku programu - NAUKA.

W Gimnazjum nr 1 otwarto ścieżkę edukacyjną - miniaturę ścieżki z Zaporowa. Realizacja pomysłu była możliwa dzięki współpracy szkoły z Nadleśnictwem Zaporowo.

Wędrując szlakiem kopernikowskim, biegnącym wzdłuż rzeki Pasłęki do Braniewa a dalej do Fromborka i Elbląga w okolicy Jez. Pierzchalskiego można znaleźć się na ścieżce przyrodniczo-leśnej. Na trasie ścieżki długości 2,5 km umieszczono szereg tablic informacyjnych oraz eksponatów o tematyce związanej z lasem, ochroną przyrody i ekologią. Jest to wymarzone miejsce dla pieszych i rowerowych wycieczek, dla miłośników przyrody i tych co poszukują wytchnienia od ulicznego zgiełku i codziennego pośpiechu. Dla młodzieży jest wspaniałym punktem i doskonałą bazą do zajęć terenowych i warsztatów ekologicznych.