Wykaz dokumentów Gimnazjum na 1 Braniewie.

Statut Gimnazjum nr 1 w Braniewie pobierz w formacie doc
Program profilaktyki pobierz w formacie pdf
Program wychowawczy pobierz w formacie pdf

 

Regulamin organizacji form krajoznawstwa i turystyki Gimnazjum Nr 1 w Braniewie (pobierz w formacie docx)
Karta wycieczki (pobierz w formacie doc)

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych (pobierz w formacie pdf)
Lista imienna zgłoszenia do zawodów sportowych (pobierz w formacie doc)

 

Regulamin sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie (pobierz w formacie docx)

Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Braniewie (pobierz w formacie docx)

Regulamin korzystania z boiska szkolnego (pobierz w formacie docx)