Język niemiecki
Rok szkolnyImię i nazwisko uczniaTytułOpiekun merytoryczny
2002/2003 Joanna Osmańska finalista Marzena Ronowska