Język polski
Rok szkolnyImię i nazwisko uczniaTytułOpiekun merytoryczny
2001/2002 Aleksandra Charko laureat Krystyna Sobczak
2003/2004 Aleksandra Świerczek laureat Aleksandra Martyńska
2004/2005 Beata Budzyńska finalista Krystyna Sobczak
2004/2005 Anna Dańczuk finalista Jan Borowski
2004/2005 Dorota Nadziejko finalista Jan Borowski
2005/2006 Anna Paszak laureat Aleksandra Wolanowska
2006/2007 Alicja Wierzbicka laureat Aleksandra Wolanowska
2007/2008 Anna Guz finalista Aleksandra Wolanowska
2007/2008 Patrycja Budzyńska finalista Krystyna Sobczak
2008/2009 Arkadiusz Dudek finalista Krystyna Sobczak
2014/2015 Błażej Ludwik Stelmarski finalista Aleksandra Wolanowska
2015/2016 Błażej Ludwik Stelmarski laureat Aleksandra Wolanowska