1. Część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  1. z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  2. z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. Część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  1. z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  2. z zakresu matematyki - godz. 11:00

3. Język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  1. na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  2. na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00