Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18
KlasaNazwisko i imię przedstawiciela RR
II A Mieczkowski Wojciech
II B Kartanowicz Katarzyna
II C Sobieska Anna
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
III A Zaniewski Marek
III C Dryka Barbara
III D Bunda Anna
PRZEWODNICZĄCA